Tineri activi pentru societate

Asociaţia a pregătit 56 de tineri din București și județele Ilfov și Prahova, în domeniul social și civic, ulterior asigurându-le și competențe de comunicare și PR, pentru asigurarea diseminării cunoștințelor dobândite și pentru încurajarea și altor tineri de a participa activ în societate. După fiecare curs de competențe sociale și civice aceștia au urmat cursul pentru obținerea competențelor de comunicare și PR. Cursurile de dezvoltare a competențelor sociale și civice au urmărit asimilarea de noțiuni privind coeziunea socială, comunicarea și responsabilitatea socială, politici de dezvoltare, promovarea voluntariatului ca valoare esențială a societății și promovarea modelelor de success ale participării în viața comunității. Punctul culminant al cursului derivă din activitățile practice prin inserarea unui joc de tip “Extreme Event” prin care participanții au experimentat în cadrul jocului un dezastru natural şi aceștia vor colabora pentru a salva cetățenii și orașul din care fac parte cu ajutorul resurselor pe care le au. Acest joc are rolul de a introduce participanții în procesul de construire a unei comunități, de a lua decizii împreună pentru binele acesteia și de a rezolva probleme în folosul comunității activând astfel și simțul responsabilității cetățenilor implicați.

Rezultatele și experiența cursului au putut fi diseminate cu ajutorul participanților, prin oferirea acestora a setului de competenţe de comunicare și PR, pentru a funcționa ca vectori de diseminare la nivelul comunității, generând astfel un impact social, reușind să încurajeze și alți tineri să se implice în societate.  Prin promovarea modelelor de succes ale participării cu scopul de a se implica în viața comunității, proiectul va genera un impact economic prin stimularea tinerilor de a lua inițiative precum în voluntariat, antreprenoriat social sau economic datorită abilităților de inițiativă și luarea deciziilor dezvoltate.

Scop: Creșterea gradului de implicare activă a tinerilor în societate.

Obiective:

  • Promovarea programului de formare acreditată „Competențe sociale și civice” în rândul a 6000 de tineri prin intermediul canalelor de comunicare de care dispune Asociatia Better Youth pentru selectarea a 56 de tineri care să participe la program.
  • Instruirea a 56 de tineri pentru dezvoltarea în domeniul „Competențe sociale și civice”. Cei 56 de tineri au fost instruiți în programul autorizat ANC, în vederea obținerii competențelor specifice.
  • Instruirea a 56 de tineri în domeniul comunicare și PR. Absolvenții cursului de „Competențe sociale și civice” au fost instruiți și în programul de Relații Publice și Comunicare autorizat ANC, în vederea dobândirii de competențe de scriere și vorbire în public pentru a fi capabili să disemineze informațiile accumulate.
  • Diseminarea rezultatelor proiectului online către un număr de 4000 de tineri și prin intermediul paginii de Facebook a Better Youth. Rezultatele proiectului au fost promovate în mediul online, pentru a crește interesul tinerilor în aceste domenii, dar și interesul asociațiilor pentru a se implica mai mult în programe care vizează creșterea interesului tinerilor de a participa și a se implica în viața comunității.

Parteneri / Colaboratori / Instituții publice: Biblioteca Metropolitană București

Proiect finanțat: Ministerul Tineretului și Sportului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *